Website Banner
OUR    
COMPANY    
      ด้วยการเป็นนักธุรกิจของผงซักฟอกอุตสาหกรรม เราเชื่อว่ากุญแจสู่ความสำเร็จ คือ
    การพัฒนาความร่วมมือกัน ก้าวไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน 
 
 
 
   
    จากสิทธิชัยเคมีภัฑณ์ สู่ บริษัท หยู่ไถ่ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด ปรัชญานี้มีส่วนช่วยทำให้เรา ถูกเลือกให้มีความ
    น่าเชื่อถือในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการจัดส่งสินค้าฟรี* คุณจะมั่นใจได้ว่า
    การใช้จ่ายของคุณ จะเป็นการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด

                                                                                                                                       (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
   
      วันนี้เราดำเนินธุริกิจภายใต้ชื่อ บริษัท หยู่ไถ่ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด / สิทธิชัยเคมีภัณฑ์ ซึ่งเราได้เป็นที่ยอมรับ
    ของประสิทธิภาพในการทำงานของเราเป็นเวลามากกว่า 38 ปี
   
     
    จุดแข็งของบริษัท หยู่ไถ่ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด / สิทธิชัยเคมีภัณฑ์ :
  1. บริการขนส่งฉับไว ทั่วประเทศ* 
  2. ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อลูกค้า และคู่ค้าทุกราย
  3. ความแข็งแกร่ง และมีวินัยทางการเงิน
  4. ผู้บริหารมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการทำธุรกิจมากกว่า 38 ปี
  5. มีการปรับปรุงพัฒนาบริษัท และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
   
 
    เราหวังว่าเร็วๆ นี้ เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนกับคุณ
 


Current Pageid = 3